66 ఏళ్ల తర్వాత గోళ్లు కత్తిరించుకోబోతున్నాడు

Updated:11/07/2018 07:45 AM

going to cut his nails after 66 years

శ్రీధర్ ఛిల్లాల్..ప్రపంచంలో అత్యంత పొడవైన గోళ్లతో వరల్డ్ రికార్డు సృష్టించిన వ్యక్తి. 82 ఏళ్ల శ్రీధర్ ఛిల్లాల్ సుమారు 66 ఏళ్ల తర్వాత తన గోళ్లను కత్తిరించుకోబోతున్నాడు. శ్రీధర్ ఛిల్లాల్ 1952 నుంచి తన ఎడమచేతి గోళ్లు కత్తిరించుకోకుండా ఉన్నారు. న్యూయార్క్‌లోని టైమ్ స్వేర్‌లో జరుగనున్న ‘నెయిల్ క్లిప్పింగ్ సెర్మనీ’లో ఛిల్లాల్ తన గోళ్లను కత్తిరించుకోనున్నారు.

అయితే తన గోళ్లను సజీవంగా మ్యూజియంలో ఉంచాలని అమెరికా ప్రాంఛైజీ సంస్థ (మ్యూజియం)‘రిప్లెయిస్ బిలీవ్ ఇట్ ఆర్ నాట్‌’ కు శ్రీధర్ చిల్లాల్ విజ్ఞప్తి చేశారు. శ్రీధర్ ఛిల్లాల్ బొటనవేలు గోరు 197.8 సెంటీ మీటర్ల పొడవు..మొత్తం గోళ్ల పొడవు 909.6 సెంటిమీటర్లు. దీంతో ఒకే చేతిలో అత్యంత పొడవైన గోళ్లున్న వ్యక్తిగా 2016 లో గిన్నీస్ బుక్ ఆఫ్ వరల్డ్ రికార్డు సాధించారు.