ప్రతీ మున్సిపల్ వార్డ్ లొ రెండు లక్షల మొక్కలు

0

హరిత హారం లొ భాగంగా ఈసారృ గ్రేటర్ హైదరాబాద్ పరిధిలోని ప్రతీ మున్సిపల్ వార్డ్ లొ కనీసం రెండు లక్షల మొక్కలను నాటాలని జీహెచ్ఎంసీ లక్ష్యాన్ని నిర్డారించింది.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here