జాతీయ వార్తలు

గురువాయూర్ ఆలయంలో మోదీ

కేరళ గురువాయూర్ ఆలయంలో ప్రత్యేక పూజలు చేసిన ప్రధానమంత్రి నరేంద్ర మోదీ

Related Articles

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Back to top button
Close
Close