అంగన్ వాడిలో అక్షరాభ్యాసం

0
వలిగొండ మండల పరిధిలోని అరూర్ గ్రామంలో అంగన్ వాడిలో అక్షరాభ్యాసం కార్యక్రమాన్ని ఉప సర్పంచ్ సుక్క ముత్యాలు చేతుల మీదగా నిర్వహించారు.ఈ సందర్బంగా పిల్లలకు పలకలు పంపిణీ చేశారు. ఈ కార్యక్రమంలో జిల్లా అంగన్ వాడి సూపర్వైజర్ మరియు అంగన్ వాడి టీచర్లు,ఏఎన్ ఎం శోభ,ఆయాలు తదితరులు పాల్గొన్నారు.  అంగన్ వాడిలో  అక్షర అభ్యసించారు  వలిగొండ మండల పరిధిలోని టేకులసోమరం గ్రామంలో అంగన్ వాడిలో అక్షరాభ్యాసం కార్యక్రమాన్ని నిర్వహించారు.ఈ సందర్బంగా పిల్లలకు పలకలు పంపిణీ చేశారు. ఈ కార్యక్రమంలో జిల్లా అంగన్ వాడి సూపర్వైజర్ మరియు అంగన్ వాడి టీచర్ చేగురి స్వాతి,ఆయాలు తదితరులు పాల్గొన్నారు.  

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here